آگهی مزایده

آگهی مزایده

شهرداري مرند

سازمان پاركها وفضاي سبز

آگـهي مزايده مرحله  اول(نوبت اول)

 

سازمان پاركها وفضاي سبز شهرداري مرند در نظردارد به استناد مجوز شماره 378 مورخه 01/04/94 شورای محترم اسلامی شهر بوفه پارك جانبازان رابه مدت یک سال شمسی  ازطريق آگهي وبارعايت شرايط ذيل به اجار ه واگذار نمايند.

1-متقاضيان مي بايست مبلغ 000/346/5 ريال بابت سپرده شركت درمزايده را به حساب شماره   0105593089002 به نام سازمان پاركها وفضاي سبزشهرداري مرند نزد بانك ملي شعبه غدير واريز وفيش مربوطه راضميمه پيشنهاد قيمت نموده به دبيرخانه سازمان پاركها وفضاي سبز ارائه وتائيد يه اخذ نمايند.

2- پيشنهاد دهندگان لازم است تاآخر وقت اداري روز شنبه مورخه 03/05/94 سپرده خودرا واريز وفيش واريزي راتحويل سازمان نمايند.

3- برنده مزايده ملزم به رعايت كليه مقرراتي كه از طريق سازمان اعلام مي گردد مي باشد.

4-قيمت پايه حق الاجاره ماهانه به مبلغ 000/910/8ريال مي باشد.

5- سپرده نفرات اول تا سوم شركت درمزايده تا عقد قرارداد مسترد نخواهد شد ودرصورت انصراف سپرده آنان به ترتيب به نفع سازمان ضبط خواهد شد.

6- جلسه كميسيون معاملاتي راس ساعت 5/8 صبح روزیک شنبه مورخه 04/05/94 باحضور اعضاي كميسيون عالي معاملاتي درمحل اداره مركزي دراتاق جلسه برگزار خواهد شد.

7- هزينه چاپ آگهي به عهده برنده مزايده خواهد بود.

8- آيين نامه هاي مالي شهرداريها به قوت خود باقي است وسازمان دررد يا قبول يك يا تمام پيشنهادات مختارتام است.

9- درصورت واگذاري پارك به سرمايه گذار قرارداد درهمان تاريخ لغو خواهد شد.

10- جهت كسب اطلاعات بيشتر به سازمان پاركها وفضاي سبز واقع در خيابان طالقاني جنب پل طالقاني طبقه فوقاني ويا به سايت اينترنتي شهرداري مرند marand.ir مراجعه نمايند.                                                                                                                                                          

تاريخ انتشار:      مرحله اول          نوبت اول 18/04/94    روزنامه سراسری ارک

مرحله اول        نوبت دوم  25/04/94   روزنامه سراسری ارک                                                                                                                                           

    عبدالهی دیبا        مدیر عامل سازمان پارکها وفضای سبز شهرداری مرند

تعداد امتیازات: (3804) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (2423)
گروه خبر: مزایده
کد خبر: 589
  • آگهی مزایده

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: