آگهی مزایده حضوری

آگهی مزایده حضوری

شهرداری مرند در نظر دارد باستناد مجوز شماره 1773-93/10/16شورای اسلامی شهرمرند نسبت به بهره برداری از حق سکو و وردیه ترمینال مسافربری مرند با شرایط زیر به بخش خصوصی واگذار نماید

1-     محل دریافت اسناد : متقاضیان میتوانند تا پایان وقت اداری 07/11/93 با مراجعه به واحد در آمد شهرداری مرند اطلاعات را دریافت نمایند

2-     مهلت و مبلغ سپرده : مبلغ شرکت در مزایده 15000000ریال میباشد که متقاضی باید تا پایان وقت اداری 17/11/93 بحساب 3100001965005 شهرداری مرند نزد بانک ملی واریزو اصل فیش مربوطه را به همراه کپی کارت ملی شرکت کننده به واحد در آمد ارائه نمایند.

3-     قیمت و موضوع مزایده : قیمت پایه ماهیانه مبلغ 78500000ریال میباشد که برنده مزایده ملزم است در اول هر ماه وجه الاجاره را به حساب شهردای مرند واریز نماید

4-     برنده مزایده ملزم به رعایت کلیه مقررات جاری و اعلامی شهرداری و اخذ صلاحیت اخلاقی از اداره محترم اماکن نیروی انتظامی مرند میباشد

5-     سپرده نفرات اول تا سوم تا عقد قرار داد با نفراول در حساب سپرده شهرداری نگهداری و در صورت انصراف سپرده نفر اول ضبط و با نفربعدی قرارداد خواهد شد .

6-     برنده مزایده حق واگذاری مورد اجاره را به غیر ندارد و در صورت تخلف سپرده ضبط و قرارداد ملغی خواهد شد.

7-     شهرداری در رد و یا قبول یک پیشنهاد مختار است.

8-     هزینه چاپ آگهی بعهده برنده مزایده است.

9-     برنده مزایده ملزم است حداکثر ظرف مدت سه روز بعد از جلسه کمیسیون معاملاتی نسبت به عقد قرارداد اقدام نماید.

10-  ارائه ضمانت کافی از سوی برنده مزایده جهت عقد قرار داد الزامی میباشد.

11-  پیشنهادات واصله راس ساعت 11 روز چهارشنبه مورخه 08/11/93 با حضور اعضای کمیسیون معاملاتی در محل شهرداری تشکیل خواهد شد .

12-  جهت کسب اطلاعات بیشت به آدرس اینترنتی شهرداری مرند www.marand.irمراجعه نمائید.

 

                                                                            سید رضا هاشمی – شهردار مرند  


تعداد امتیازات: (402) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (2767)
گروه خبر: عمومي, مزایده
کد خبر: 454
  • آگهی مزایده حضوری

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: