آگهی مزایده فروش واحدهای تجاری اطلس مرند (حق السهم شهرداری ) نوبت دوم

آگهی مزایده فروش واحدهای تجاری اطلس مرند (حق السهم شهرداری ) نوبت دوم

آگهی مزایده فروش واحدهای تجاری اطلس مرند (حق السهم شهرداری )

شهرداری مرند در نظر دارد باستناد مجوز شماره 41149-20/02/1396 استانداری و با رعایت آیین نامه مالی شهرداریهاسرقفلی واحدهای تجاری اطلس را به قیمت کارشناسی از طریق مزایده عمومی به فروش برساند.

طبقه

شماره مغازه

مساحت مفید بر اساس نقشه معماری

قیمت سرقفلی هر مترمربع (ریال)

قیمت سرقفلی کل مغازه (ریال)

همکف

B 8

50/21 مترمربع

000/000/208

000/000/472/4

همکف

B13

22/14 مترمربع

000/000/256

000/320/640/3

همکف

B14

15/23 مترمربع

000/000/232

000/800/370/5

همکف

B15

08/20 مترمربع

000/000/232

000/560/658/4

همکف

B16

63/23 مترمربع

000/000/200

000/000/726/4

اول

C1

58/17 مترمربع

000/000/162

000/960/847/2

اول

C3

91/14 مترمربع

000/000/170

000/700/534/2

اول

C5

74/14 مترمربع

000/000/172

000/280/535/2

اول

C7

08/17 مترمربع

000/000/176

000/080/006/3

اول

C11

06/48 مترمربع

000/000/120

000/200/767/5

اول

C13

10/14 مترمربع

000/000/174

000/400/453/2

شرایط مزایده :

پیشنهاددهندگان باید پیشنهادات خود را حداکثر تا آخر وقت اداری روز پنجشنبه تاریخ 18/03/96 در دو پاکت (الف و ب) بصورت لاک و مهر شده به دبیرخانه شهرداری مرند تسلیم نمایند.

-         پیشنهاددهندگان باید معادل پنج درصد مبلغ قیمت پایه را بصورت نقد بحساب شماره 1004444 بانک شهر شعبه مرند واریز یا معادل آن ضمانت نامه بانکی ارائه نمایند بنابراین به هیچ وجه چک یا سفته بعنوان تضمین قابل قبول نمی باشد.

-         پاکت (ب) محتوی قیمت پیشنهادی بوده و باید بصورت خوانا نوشته شود و به مهر و امضاء رسیده باشد و قیمت گذاری با توجه به وضع موجود می باشد .

-         پیشنهادات رسیده ساعت 15 روز شنبه مورخه 20/03/96 در کمسیون عالی معاملاتی ( محل شهرداری ) قرائت خواهد شد .

-         شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات واصله مختار است و به پیشنهاداتی که بعد از موعد مقرر در آگهی مزایده رسیده و مبهم یا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد.

-         کمسیون حداکثر ظرف مدت یک هفته نسبت به بررسی پیشنهادات واصله اقدام و نتیجه را اعلام خواهد و ضمناً اعلام اسامی در تابلو اعلانات شهرداری بمنزله ابلاغ به برنده مزایده خواهد بود.

-         سپرده نفرات دوم و سوم تا انعقاد قرارداد با نفر اول در حساب شهرداری خواهد ماند چنانچه نفر اول از تاریخ ابلاغ کتبی شهرداری ظرف یک هفته نسبت به عقد قرارداد اقدام ننماید در این صورت سپرده او به نفع شهرداری ثبت و قرارداد با نفرات بعدی هم به همین منوال خواهد بود .

-         قانون منع مداخله کارکنان دولت در این آگهی حاکم می باشد .

-         افزایش یا کاهش مساحت مغازه ها هنگام تحویل به قیمت پیشنهادی برای خریدار قابل محاسبه می باشد ضمنا افزایش اجاره بهاء باستناد قانون روابط موجر و مستاجر خواهد بود .

-         اجاره بهاء سرقفلی ملک یک درهزارم قیمت پیشنهادی توسط برنده مزایده می باشد .

-         شهرداری مرند بعد از تحویل واحدهای تجاری از سرمایه گذار، نست به واگذاری به برنده اقدام خواهد نمود.

-         کلیه هزینه های آگهی ، نقل و انتقال مالیات و غیره بعهده برنده یا برنگان مزایده می باشد.

-         شرکت کنندگان در مزایده می توانند جهت اطلاعات بیشتر به واحد تملک شهرداری مراجعه و یا اسناد مربوطه را اخذ نمایند.

                                                                                                          مرتضی موحدنیا شهردار مرند

تعداد امتیازات: (314) Article Rating
تعداد مشاهده خبر: (189)
گروه خبر: عمومي, مزایده
کد خبر: 1094
  • آگهی مزایده فروش واحدهای تجاری اطلس مرند (حق السهم شهرداری ) نوبت دوم

RSS comment feed نظرات ارسال شده

هم اکنون هیچ نظری ارسال نشده است. شما می توانید اولین نظردهنده باشد.

ارسال نظر جدید

نام

ایمیل

وب سایت

تصویر امنیتی
کد امنیتی را وارد نمایید: